tirsdag 18. november 2014

En usikkerhet tid i møte

Mye har skjedd siden siste innlegg jeg hadde her. Mandag 17 november hadde jeg en tur til UNN. Det var i utganspunktet for en ting men det ble for to ting. Lørdag den 15  november var det en tur innom legevakten for knappen, søndag den 16 nov ble det en tur innom legevakten, da for sterke smerter. Som jeg har nevnt tidligere har jeg store problemer med sterke smerter og unormale blødninger.

Ny runde på UNN:
Søndag  da jeg endte opp på legevakten var jeg faktisk så heldig at jeg kom til min fastlege, som betyr at jeg da slapp og forklare sykehistorien min. Hun tok dette på alvor og fikk til og få en time til gynologisk avd for og få de til og skjekke dette opp på nytt.

Gastro kirug skjekket opp dette med knappen og spørsmålet om jeg nå har fått en fistel med åpningen på stomien. kirugen kunne ikke si ja eller nei, for han selv var usikker om det er  dette. Han mente det beste vi kan nå gjøre er og vente og se om dette utvikler seg noe mer, så ta kontakt om det skjer noe mer rundt knappen. Jeg fikk go tilbakemelding om at jeg har gjort en god jobb når jeg selv har måtte stå for opplæringen av bruk på knapp og utstyr, må jo si at det er mye jeg har lært om dette. Men men man lære så lenge man lever ikke det man sier?.

Må si var veldig greit at jeg fikk gjort alt under samme tur til sykehuset, da dette var over ventet neste runde. Dette har vi i årevis gått frem og tilbake på gynologisk avd for sterke smerter og unormal blødning. Det nye opp i dette er at det nå er oppdaget en cyste. Det at jeg nå endte opp her igjen var for at det har skjedd endring siden sist. De siste ukene har jeg merket en forandring på smerten og ikke minst større problem med og få tømme blæra. Det var syntommene jeg skulle følge med til neste kontroll. Denne gangen fikk de tatt en ny utralyd for og se til den cysten. Den har ikke vokst noe særlig, men den har gjort litt endring siden sist, og vi tenker derfor at det er best og ta den ut. Den smerten som har vært de siste dagene har vært utenom de  vanelig i det uvanlige smerten. Legen tenker derfor at det kan være den som kan ha gitt økt med smerte nå. Det og fjerne den innebære en operasjon, men jeg tenker må det til så får jeg gå for det, for og leve med den smerten som har vært de siste dagene er uholdbar. Det er også større problem med og få tømme blæra så den har nok flyttet på seg eller noe som vil si at den nå ligger og presser på for blæra, og slik kan man ikke ha det. Nårdig dette vil skje er litt usikkert, krigen ønsket og diskutere dette videre med de andre. Den største utforingen er jo at den cysten ligger på en dum måtte, som betyr at dette må planlegges godt når den skal fjernes.


Forsøke ut noe nytt:
Den 12 nov hadde jeg time oss eneringsfysiolog. Her har vi hatt en del utforinger. Mye er prøvd ut, vi har ikke lyktes helt her i forhold til inntak og mengde mat. Nutrison Energy multifiber er maten jeg nå har stått på lengst. Magen nekter og akseptere Nutrison, det er vel noe vi bare må innse nå. De gangene jeg har brukt vanelig mat i knappen har magen taklet det bedre en sondematen. Og helt klart opplever man ubehag så vil man ikke ta til seg det når det gir ubehag i magen.  Nå vil vi forsøke ut nye nytt. Det vi nå vil forsøke på nå er sondemat som er basert på vanelig mat ( Isosource Mix) håpe er at magen vil akseptere dette bedre en Nutrison. I dag er volumet på mengde mat 1000 ml ved den nye blir det 1400ml mengde. Det som har vært er fire måltid delt 250 ml til hver måltid. I den nye vil det være 350ml delt opp i fire måltid for dag. Det at Nutrison Energy kun har bestått på 1000 ml er at den typen er konsert i den nye er den ikke så konsentrert som den. Og helt klart har det også og si på hvilke type sondemat man bruker, det finnes mange ulike typer i Nutrison. Jeg håper at den nye maten vil bli godt akseptert av magen. Utforingen blir at det blir mer mengde. Jeg har sett et eksempel på noe magen totalt nekter på er om måltidene blir for tett på, da går det dårlig for magen. Det ligger vel igjen  i at magen og tarmen trenger lengere tid en normalt for og fordøye dette på. Når jeg nå må opp i større volum på maten tenker jeg umidelbart at det nå vil være viktig og ikke innta noe måltid for tett opp i et måltid eller ta inn ekstra et måltid.  Så har jeg igjen hvor lang tid vil et måltdi tenge? Mengden blir mer, men det betyr ikke at jeg med sikkerhet også kan øke hastigheten på matpumpa. Nei det blir mye prøving i tiden fremover. Satser på at magen fint vil akseptere det nye. :)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar